Your browser does not support JavaScript, You should enable JavaScript to use this website.

* 1997, Skopje, Republic of North Macedonia 

spring term 2020
-             
Reading School of Art
study internship, Reading, United Kingdom

2017 - present
-  AAAD in Prague (UMPRUM)
studio of Jiří Černický and Michal Novotný

spring term 2019 AAAD in Prague (UMPRUM)
study internship in the studio of Nina Beier and Sláva Sobotovičová Sara Bojović is a student of the painting studio led by Jiří Černický and Michal Novotný at UMPRUM in Prague. Her interest lies between abstraction and descriptive organical motives that resemble animal or vegetal world under the microscope. Beside the medium of classical painting; installations based on textiles and fake fur in the combination with other decorative elements (beads, sequins etc.) can be found in her work. Combining all of these materials together she creates objects on the boundary of fine art and design where the overall aesthetics is inspired by nature and organics. Sara leads an open discourse about materiality and how we perceive it. The objects can resemble exotic carpets and other ornamental elements. At the same time they are elevated to art pieces that challenge attention thanks to their material quality, haptics and opulence at some point.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Aktuálně studuje v ateliéru malby Jiřího Černického a Michala Novotného na pražské UMPRUM. Její zájem se pohybuje mezi abstrakcí a popisnými organickými motivy, které nám připomínají živočišný nebo rostlinný svět pod mikroskopem. Vedle media klasické malby se v její práci objevují instalace na bázi textilu, umělé kožešiny v kombinaci s dalšími dekorativními prvky (korálky, flitry atd.). Tyto materiály spojuje, a vytváří z nich objekty, které jsou na hranici umění a designu. Celková estetika je inspirována přírodou a organikou. Sara vede otevřený diskurz o materialitě, a tom, jak jí vnímáme. Objekty nám mohou připomínat exotické koberce a jiné dekorativní prvky. Zároveň jsou povýšeny na umělecké dílo, které vybízí k pozornosti svou materialitou, haptičností a do jisté míry i okázalostí.

© Karolína Vojáčková, UKG, 2019